சிவனின் 12 தாண்டவங்கள்

1. ஆனந்த தாண்டவம்
2. சந்தியா தாண்டவம்
3. சிருங்கார தாண்டவம்
4. திரிபுர தாண்டவம்
5. ஊர்த்துவ தாண்டவம்
6. முனித் தாண்டவம்
7. சம்ஹார தாண்டவம்
8. உக்ர தாண்டவம்
9. பூத தாண்டவம்
10. பிரளய தாண்டவம்
11. புஜங்க தாண்டவம்
12. சுத்த தாண்டவம்
.
http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →