திருவாசகத்தில் இருந்து

          மணிவாசக பெருமான் அருளிய   திருவாசகத் தேனிலிருந்து சில துளிகள்       திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்  மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கழற்கு என்கைதான் தலை வைத்துக் கண்ணீர் …

Read More

63 நாயன்மார்கள் (திருநாவுக்கரசர்)

திருநாவுக்கரச நாயனார்  திருமுனைப்பாடி பல்லவ நாட்டில் அமைந்துள்ளது. இத்தலத்தில் ஓங்கி உயர்ந்த மாடங்களும், கூடகோபுரங்களும், பண்டக மாலைகளும், மணிமண்டபங்களும் சிவத் தலங்களும் நிறைந்துள்ளன. புத்தம் புதுமலர்க் கொத்துக்களைத் தாங்கிக் கொண்டு பெருகி ஓடிவரும் பெண்னண ஆற்றின் பெருவளத்திலே செந்நெல்லும், செங்கரும்பும் செழித்து …

Read More