64 திருவிளையாடல் (9)

       ஏழுகடல் அழைத்த படலம்!                கவுதமர் என்னும் மகரிஷி, அரசி காஞ்சனமாலையைச் சந்தித்தார். ஸ்ரீராமபிரானால் கல்லாய் இருந்து சுயரூபம் பெற்றாளே அகலிகை, அவளது கணவரே இந்த கவுதமர். தேவேந்திரன் …

Read More

திருவாசகத்தில் இருந்து

              மணிவாசக பெருமான் அருளிய     திருவாசகத் தேனிலிருந்து சில துளிகள்        திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்  திருச்சதகம்வெள்ளந்தாழ் விரிசடையாய் விடையை விண்ணோர்     பெருமானே எனக்கேட்டு வெட்ட நெஞ்சாய்ப்பள்ளந்தாழ் …

Read More