ஞானகுரு ஐயா பட்டினத்தார் (pattinathar)


தீதுற்ற வினையேனை பொல்லானை நாயேனை
சூதுற்ற பூதலத்திலிருத்தி என்னகண்டாய் ஐயா 
போதுற்ற போதேதும் வாராதென்று சிவனருளால் 
காதற்ற ஊசிகொண்டு உலகறிந்த உத்தமரே .

                                                        திருவடி முத்துகிருஷ்ணன் 


http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →