அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் …                                            சிவமயம்                               … Continued

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் …………… அடைக்கலக் கண்ணிகள்  அம்பலத்திலாடும் ஆண்டவனே உனக்கு அடைக்கலம் ஆடிய பொற்பாதமே ஆண்டு கொள்வாய் உனக்கு அடைக்கலம் இன்னல் தீர்ப்பவனே எங்கள் ஆலவாயனே உனக்கு அடைக்கலம் ஈசனே எந்தையே எம் சிந்தையில் உறைவாய் உனக்கு அடைக்கலம் உலகம்மை நாயகனே உமையொரு பாகனே உனக்கு அடைக்கலம் ஊழ்வினை அறுப்பவனே வல்வினை தீர்ப்பாய் உனக்கு அடைக்கலம் எந்நோய்க்கும் மருந்தானாய் இறைவா உனக்கு அடைக்கலம் ஏழை துயர் … Continued

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் ………………                                               சிவமயம்                             … Continued

சதுரகிரி யாத்திரை அனுபவங்கள் .. ……………….. சதுரகிரி மலைக்கு அடியேன் அடிக்கடி செல்வதுண்டு . அங்கு அடியேனுக்கு நேர்ந்த மறக்க முடியாத அனுபவங்களை நாளை முதல் அன்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் .            ஒவ்வொரு முறையும் தனித்தனி அனுபவங்கள் மிகவும் வித்தியாசமான அனுபவங்கள் .                 … Continued

அடியேன் எழுதிய பாடல்களில் இருந்து ……                                                       சிவமயம்                  … Continued

சித்தர் சிவவாக்கியர் பாடல்களில் இருந்து சில பாடல்கள் ……. நமசிவாய அஞ்செழுத்தும் நல்குமேல் நிலைகளும் நமசிவாய அஞ்சிலஞ்சும் புராணமான மாயையும்நமசிவாய அஞ்செழுத்து நம்முளே இருக்கவேநமசிவாய உண்மையை நன்குரைசெய் நாதனே.நமசிவாய என்ற நாமத்தை எந்நேரமும் மனதில் தியானித்து நம்முள்ளே இருக்க வைத்தால் மாயை எனபடுவது அஞ்சி ஓடும் , நன்மைகள் பல கிட்டும் ஆகவே உண்மையான அந்த மந்திரத்தைநீ மனதிற்குள் … Continued

   அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் .. குருவே சரணம்       பட்டினத்தாரே சரணம்       குருவே துணை                                                       … Continued

குருவே துணை        பட்டினத்தாரே சரணம்        குருவே சரணம்  ஸ்ரீ வில்வேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ  பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி !!  ஸ்ரீ சங்கர ராமேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ வாலை திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் திருவடிகள் போற்றி !!     … Continued

அடியேனிடமிருந்து ………………..அன்பர்களுக்கு                                               சிவமயம்   குருவே துணை      பட்டினத்தாரே சரணம்     குருவே சரணம்            … Continued

திருமூலர் அருள் செய்த                          திருமந்திரத்திலிருந்து ……………                                          சில மந்திரங்கள் .. … Continued

1 2