அடியேன் எழுதிய பாடல்கள்

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் ……………     அடைக்கலக் கண்ணிகள்    அம்பலத்திலாடும் ஆண்டவனே உனக்கு அடைக்கலம்  ஆடிய பொற்பாதமே ஆண்டு கொள்வாய் உனக்கு அடைக்கலம்  இன்னல் தீர்ப்பவனே எங்கள் ஆலவாயனே உனக்கு அடைக்கலம்  ஈசனே எந்தையே எம் சிந்தையில் உறைவாய் …

Read More

சதுரகிரி யாத்திரை அனுபவங்கள்

சதுரகிரி யாத்திரை அனுபவங்கள் .. ……………….. சதுரகிரி மலைக்கு அடியேன் அடிக்கடி செல்வதுண்டு . அங்கு அடியேனுக்கு நேர்ந்த மறக்க முடியாத அனுபவங்களை நாளை முதல் அன்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் .             ஒவ்வொரு முறையும் தனித்தனி அனுபவங்கள் மிகவும் …

Read More

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து

சித்தர் பாடல்களில் இருந்து   சித்தர் சிவவாக்கியர்  சில பாடல்கள் …….     நமசிவாய அஞ்செழுத்தும் நல்குமேல் நிலைகளும்  நமசிவாய அஞ்சிலஞ்சும் புராணமான மாயையும் நமசிவாய அஞ்செழுத்து நம்முளே இருக்கவே நமசிவாய உண்மையை நன்குரைசெய் நாதனே. நமசிவாய என்ற நாமத்தை எந்நேரமும் மனதில் …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள்

குருவே துணை        பட்டினத்தாரே சரணம்        குருவே சரணம்    ஸ்ரீ வில்வேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ  பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி !!  ஸ்ரீ சங்கர ராமேஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி !! ஸ்ரீ …

Read More