திருவாசகத்தில் இருந்து

திருமாணிக்க வாசக பெருமான் அருளிய               திருவாசகத் தேனிலிருந்து ……..                   மெய்யான பக்தியே முக்திக்கு வித்து . மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த் …

Read More

63 நாயன்மார்கள்

கண்ணப்ப நாயனார் வரலாறு                   உடுப்பூர் என்பது பூம்பொழில்களும், புத்தம் புது மலர்ச்சோலைகளும் சூழ்ந்த மலைவள மிக்கப் பொத்தப்பி நாட்டிலுள்ள சிற்றூர். இத்தலத்தைச் சுற்றி ஓங்கி உயர்ந்த மலைகள் சூழ்ந்திருந்தன. யானைத் …

Read More