ஆன்மீக சிந்தனைகள்

    மகான் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண பரம ஹம்சரின் ஆன்மீக விளக்கம்                           ஒரு சமயம் பக்தர் ஒருவர் கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார் …

Read More

அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள் 

எங்கும் நிறைந்த என் அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள்      சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள்..! Adaikkalam Kaththan – அடைக்கலம் காத்தான் Adaivarkkamudhan – அடைவார்க்கமுதன் Adaivorkkiniyan – அடைவோர்க்கினியன் Adalarasan – ஆடலரசன் Adalazagan – ஆடலழகன் …

Read More