அட்ட வீரட்டானம் ….    திருவழுவூர்  முத் தீக் கொளுவி முழங்கு எரி வேள்வியுள்அத்தி உரி அரன் ஆவது அறிகிலர்சத்தி கருதிய தாம் பல தேவரும்அத்தீயின் உள் எழுந்தன்று கொலையே.                 …

Read More

அட்ட வீரட்டானக் கோவில்கள் …       சிவபெருமான் வீரச் செயல்கள் புரிந்த இடங்கள் வீரட்டானக் கோவில்கள் ஆகும் . எட்டுக் கோவில்கள் ஆதலலால்  அட்ட வீரட்டானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது . 1 . திருக்கண்டியூர்  ஈசனை போலவே ஐந்து தலையை உடையவனாக இருந்தான் …

Read More

அட்ட வீரட்டானம் ……….                              திருவதிகை  திரிபுரம் எரித்தது  அப்பர் தேவாரத்தில் இருந்து ….   கொம்புகொப் பளித்ததிங் கட்கோணல் வெண்பிறையுஞ் சூடி   வம்புகொப் …

Read More

   அடியேன் எழுதிய பாடல்களில் ………  அட்ட வீரட்டானம்       சிவமயம்  குருவே துணை             பட்டினத்தாரே சரணம்               குருவே சரணம்  அகந்தையால் தன்னிலைமறந்த …

Read More

சித்தர் பாடல்கள்

          ஊருஞ் சதமல்ல உற்றார் சதமல்ல உற்றுப்பெற்ற பேருஞ் சதமல்ல பெண்டிர் சதமல்ல பிள்ளைகளுஞ் சீருஞ் சதமல்ல செல்வஞ் சதமல்ல தேசத்திலே யாருஞ் சதமல்ல நின்றாள் சதங்கச்சி ஏகம்பனே.           …

Read More

அத்ரிமலை ( ATHRI MALAI )        திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு பகுதியில் அமைந்து உள்ளது இந்த எண்ணற்ற ஆச்சர்யங்களும் அதிசயங்களும் அற்புதங்களும்  நிறைந்த அத்ரி மலை . அகத்தியர் , அத்ரி மகரிஷி , கோரக்கர், தேரையர் , …

Read More