சதுரகிரி மலை யாத்திரையின் ஆச்சர்யங்கள் …                 அடியேன் சதுரகிரியை ஆளும் என் அப்பனை பார்க்க பலமுறை சென்று வந்துள்ளேன் . அடியேன் சென்று வந்தேன் என்பதை விட அப்பன் என்னை அழைத்து தன் தரிசனம் கொடுத்தான் என்பதே நிதர்சனம் . ஏனெனில் நாம் நினைத்தால் அவனை காண … Continued

திருநாளைப் போவார் என்னும் நந்தனார் வரலாறு

திருநாளைப் போவார் என்னும் நந்தனார் வரலாறு                        சோழ வள நாட்டில் உள்ள ஆதனூரில் பிறந்தவர் திருநாளைப் போவார் என்னும் நந்தனார் . தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் மெய்யான சிவபதத்தில் நாட்டம் கொண்டவராக இருந்தார் . பண்ணையில் கூலி வேலை மற்றும் கோயில் முரசுகளுக்கு தோல் தைத்து … Continued

சிவத் தலங்கள் பற்றி தெரிய வேண்டிய தகவல்கள் சப்த விடங்கத் தலங்கள் 1. திருவாரூர்     வீதிவிடங்கர்    அசபா நடனம் 2.திருநள்ளாறு    நக விடங்கர்   உன்மத்த நடனம் 3. திருநாகைக் காரோணம்   சுந்தர விடங்கர்  பாராவார தரங்க நடனம்  4. திருக்காரவாசல்  ஆதி விடங்கர்   குக்குட நடனம் 5. … Continued