சித்தர் பாடல்கள் ..

சித்தர் பாடல்கள் ..             ஞானச் சித்தர்   குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள் .   இறைவனை அடைய நற்றவம் இயற்ற வேண்டும் என்பதை தெளிவு பட கூறுகிறார் குணங்குடியார் . நிறைய பாடல்களை பதிவிட முடியாத காரணத்தினால் சில பாடல்கள் மட்டுமே பதிவிடுகிறேன்  . நிறைய பாடல்களில் மகான் ஸ்ரீ … Continued

சித்தர் பாடல்கள் …….. ஞானச் சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்

சித்தர் பாடல்கள் ……..            ஞானச் சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்    மனோன்மனிக் கண்ணிகள் என்று மனோன்மணியம்மையை போற்றி யோகம் , வாசி , ஞானம் என்று அனைத்தையும் உள்ளடக்கி நூறு கண்ணிகளாக இயற்றியுள்ளார் . உமையாள் பாதம் காப்பு  ஆதியந்தங் கடந்தவுமையாள் தன் பாதம்        அகண்ட பரிபூரணமாம் ஐயர் பாதம்  … Continued