சித்தர்கள் மூல மந்திரம்

சித்தர்கள் மூல மந்திரம் நந்தீசர் மூல மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் லம் ஸ்ரீ நந்தீச சித்த சுவாமியே போற்றி!   அகத்தியர் மூல மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஸ்ரீ அகத்திய சித்த சுவாமியே போற்றி!   திருமூலர் மூல மந்த்திரம் ஓம் …

Read More

கோ சேவை 

கோ சேவை        நம்முடைய கோசாலைக்கு புது வரவு நாட்டு பசுங் கன்று மிகவும் அழகான வெண்மை நிறமுடையது .    சிவமேஜெயம் – திருவடி முத்து கிருஷ்ணன்  சிவத்தை போற்றுவோம் !!!   சித்தர்களை போற்றுவோம் !!! 

Read More

இறை நம்பிக்கை பற்றிய பதிவு 

படித்ததில் பிடித்தது …. இறை நம்பிக்கை பற்றிய பதிவு  இரண்டு அணில்கள் மரத்தில் ஏறி ஓடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தன. அதில் ஒரு அணிலுக்குக் கடவுள் பக்தி அதிகம். எந்தக் காரியத்தைச் செய்தாலும் இறைசிந்தனை செய்துவிட்டு செய்வதும் ஒவ்வொரு நன்மையிலும் கடவுளுக்கு நன்றி …

Read More

 இராவணன் பாடிய சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் 

 இராவணன் பாடிய சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம்  சிவதாண்டவம்  சுருண்டகா டடர்சடை படர்நதி விரைந்துமே விழுந்திடும் விதம்தனில் புனித்துமே பணிந்திடும் பெருத்த பாம்பவன்கழுத் திலாரமா யிருந்திடும் உடுக்கையில் எழுந்தடம் டமாரடம் டமாரமும் எடுத்தகா லிரண்டுமம் பலத்திலாடும் தாண்டவம் இடர்ப்பொடித் தடித்துமங் கலம்தனைத் தரும்சிவன் நடம்தனில் …

Read More

கோ சேவை ( பசு பராமரிப்பு )

கோ சேவை ( பசு பராமரிப்பு ) நம்முடைய சிவமேஜெயம் அறக்கட்டளையின் சார்பாக பசுக்களை பராமரிக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம் . கோமாதாவிற்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை எம்பெருமான் எங்களுக்கு இப்போது தான் அருள் புரிந்துள்ளார் . எங்களால் இயன்ற அளவில் இந்த …

Read More