கோ சேவை ( பசு பராமரிப்பு )

கோ சேவை ( பசு பராமரிப்பு ) நம்முடைய சிவமேஜெயம் அறக்கட்டளையின் சார்பாக பசுக்களை பராமரிக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம் . கோமாதாவிற்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை எம்பெருமான் எங்களுக்கு இப்போது தான் அருள் புரிந்துள்ளார் . எங்களால் இயன்ற அளவில் இந்த …

Read More

பசு பராமரிப்பு ( கோ சேவை )

பசு பராமரிப்பு ( கோ சேவை ) கோ சேவை – ரமண மகரிஷி :- சேவைகளுக்கெல்லாம் சிகரம் போன்றது கோ-சேவை. கோ-சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை விடவே கூடாது. தயங்கவும் கூடாது. பசுக்களின் மூச்சு காற்று நம் மீது …

Read More