ஆன்மீக சிந்தனைகள்

சத்( குரு )வாசகம்            தன் நன்மைக்காக செய்யும் செயலிலேயே ஒருவரால் உண்மையாக இருக்க முடியாவிட்டால் மற்றவர்களுக்காக செய்யும் செதிலும் அவரால் உண்மையாக இருக்க முடியாது . ஏனென்றால் தன்னை விட அதிகமாக யாரையும் நீங்கள் அதிகம் …

Read More

ஆன்மீக சிந்தனைகள்

சத்குருவின் ( குருவாசகம் )ஆன்மீக சிந்தனைகள்    இன்னொருவரைப் பார்த்து அதே போல உங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள முயற்றி செய்தால் பரிணாம வளர்ச்சியில் பின்னோக்கிப் போய் குரங்கு போல நடக்கப் போகிறோம் என்றல்லவா அர்த்தம் ? உங்கள் திறமையை கண்டறிந்து …

Read More

ஆன்மீக சிந்தனைகள்

                 ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் பொன்மொழிகள்  ஒரு சமயம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை சந்தித்த ஒரு பக்தர், கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா? என்று கேட்டார். அதற்கு ராமகிருஷ்ணர், இறைவன் உருவம் உடையவர், உருவம் அற்றவர் …

Read More

விவேகானந்தரின் பொன் மொழிகள்

விவேகானந்தரின் பொன் மொழிகள்  செல்வம் படைத்தவன் செல்வம் இல்லாதவன் மேல் செலுத்தும் ஆதிக்கத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும். அறிவுடையவன் அறிவு குறைந்தவன் மேல் செலுத்தும் ஆதிக்கத்தைத்  தவிர்க்க வேண்டும். முப்பத்து முக்கோடிப் புராண தெய்வங்களிடத்தும், மேலும் அவ்வப்போது நம்மிடையே அன்னிய நாட்டவர் புகுத்தியிருக்கும் இதர …

Read More

விவேகானந்தரின் ஆன்மீக சிந்தனைகள்

                          உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும் உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன. தனிமனிதன் நிலை உயர்த்தப்பட்டால் இந்த தேசமே உயர்வடைந்துவிடும். மனிதனே மிக மேலானவன். எல்லா மிருகங்களையும்விடவும், …

Read More

ஆன்மீக சிந்தனைகள்

கடவுள் நம்பிக்கை எதற்காக!* மதம் என்பது எந்த நிலையிலும் மனிதனுக்கு துணை போக வேண்டும். இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையில் அதற்கு இடம் தர வேண்டிய அவசியமில்லை.* முதலில் நாம் நம்மிடம் நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் தான் முன்னேற …

Read More