காரைக்கால் அம்மையார் வரலாறு             காரைக்கால் எனும் ஊரை பிறப்பிடமாகக் கொண்டதால் புனிதவதி தாயார் காரைக்கால் அம்மை என்று அழைக்கப் படுகிறார் .                          வளங்கள் மிகுந்த காரை நகர்தனில் தனதத்தர் என்னும் … Continued