சித்தர் பாடல்கள் .. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்

சித்தர் பாடல்கள் ..   சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்             சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு இஸ்லாமிய மதத்தைச் சேர்ந்த சித்தராவார் . அவருடைய பாடல்களில் இறையை பற்றி சொல்லி இருப்பாரே தவிர மதத்தைப் பற்றி அல்ல. சித்த நிலை என்பதே அனைத்துங் கடந்த அற்புதமான நிலை அங்கு , மதம் … Continued

அட்டமா சித்திகள்

அட்டமா சித்திகள் …   1.அணிமா     : மிகப்பெரிய தோற்றத்தை சிறியதாக காண்பித்தல் . 2. மகிமா        : மிகச்சிறிய பொருளை பெரியதாக மாற்றுவது . 3. லகிமா       : கனமான பொருள்களை காற்றைப் போல லேசாக ஆக்குவது . 4. கரிமா   … Continued

சித்தர் பாடல்கள் (ராமலிங்க சுவாமிகள் ஞானம்)

ராமலிங்க சுவாமிகள் ஞானம்  பாங்கியர்க்கு அறிவுறுத்தல்  அம்பலத்தில் ஆடுகின்றார் பாங்கிமாரே – அவர்ஆட்டங்கண்டு நாட்டங்கொண்டேன் பாங்கிமாரே ஆடுகின்ற சேவடிமேற் பாங்கிமாரே – மிகஆசைகொண்டு வாடுகின்றேன் பாங்கிமாரே இன்பவடி வாய்ச்சபையிற் பாங்கிமாரே – நடமிட்டவர்மே லிட்டம்வைத்தேன் பாங்கிமாரே ஈனவுடற் கிச்சைவையேன் பாங்கிமாரே – நடனேசர்தமை யெய்தும்வண்ணம் பாங்கிமாரே உத்தமர்பொன் னம்பலத்தே பாங்கிமாரே – இன்பஉருவாகி ஓங்குகின்றார் பாங்கிமாரே … Continued