தியானம்

    தியானம் செய்வதனால்…. ( என்ன பயன் )                       சத்குருவின் விளக்கங்கள்           நான் தியானம் செய்வதால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ? என்கிற இந்த கணக்கை மட்டும் விட்டு விடுங்கள் .நீங்கள் பலன் பெறவும் … Continued