சிவத் தலங்கள் பற்றி தெரிய வேண்டிய தகவல்கள் சப்த விடங்கத் தலங்கள் 1. திருவாரூர்     வீதிவிடங்கர்    அசபா நடனம் 2.திருநள்ளாறு    நக விடங்கர்   உன்மத்த நடனம் 3. திருநாகைக் காரோணம்   சுந்தர விடங்கர்  பாராவார தரங்க நடனம்  4. திருக்காரவாசல்  ஆதி விடங்கர்   குக்குட நடனம் 5. … Continued

அட்ட வீரட்டானக் கோவில்கள் …       சிவபெருமான் வீரச் செயல்கள் புரிந்த இடங்கள் வீரட்டானக் கோவில்கள் ஆகும் . எட்டுக் கோவில்கள் ஆதலலால்  அட்ட வீரட்டானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது . 1 . திருக்கண்டியூர்  ஈசனை போலவே ஐந்து தலையை உடையவனாக இருந்தான் பிரமன் இதனால் நான் என்கிற அகந்தை  அதிகமாக , ஈசன் அவனுடைய ஒரு தலையை  … Continued

தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

              பிறர் ஏற்றிய தீபத்தில் நாம் தீபம் ஏற்றலாமா                     பிறர் ஏற்றிய தீபம் என்பதால் அதற்கு ஏதாவது தோஷம் ஏற்படாது. அதுபோல, நாம் தீபம் ஏற்றினால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலன் பிறருக்கும் போய்விடாது.  சிவன் கோயில் … Continued

தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இறைவழிபாட்டில் பசுவுக்கும், பாம்புக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது ஏன்? இந்து மதத்தில் பாம்புக்கும் பசுவுக்கும் தனி இடம். மற்ற விலங்குகள், பிராணிகளைவிட இந்த இரண்டுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம், பசுவைத் தெய்வமாக மதிக்கும் மதம் நமது இந்து மதம். இத்தனை மிருகங்களுக்கும் இல்லாத மரியாதை பசுவுக்கு மட்டும் ஏன் ? பசு தன் கன்றுக்கு மட்டுமில்லாமல், அனைவருக்குமே … Continued