63 நாயன்மார்கள்

மாணிக்கவாசகர் காலம்    தொடர்ச்சி…..             மாணிக்கவாசகர் இரண்டாம் வரகுணன் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் என்று வரலாறு சுட்டுகிறது. முதல் வரகுணன் (768-811) குரு சரிதம்கொண்டாடியபரமவைணவனாவான். அவன்பேரனானஇரண்டாம்வரகுணன்(863-911) சிறந்தசிவபக்தன்என்பதைப்பாண்டியர்செப்பேடுகளும், மாணிக்கவாசகரின்திருக்கோவையாரும், பட்டினத்துஅடிகளின்பாடல்களும், பாண்டியகுலோதயாவடமொழிக்காவியமும்உறுதிசெய்கின்றன. மாணிக்கவாசகர்“வரகுணனாம்தென்னவன்ஏத்தும்சிற்றம்பலம்” என்றும், “சிற்றம்பலம்புகழும்மயல்ஓங்குஇருங்களியானைவரகுணன்” …

Read More

63 நாயன்மார்கள் (திருநாவுக்கரசர்)

திருநாவுக்கரச நாயனார்  திருமுனைப்பாடி பல்லவ நாட்டில் அமைந்துள்ளது. இத்தலத்தில் ஓங்கி உயர்ந்த மாடங்களும், கூடகோபுரங்களும், பண்டக மாலைகளும், மணிமண்டபங்களும் சிவத் தலங்களும் நிறைந்துள்ளன. புத்தம் புதுமலர்க் கொத்துக்களைத் தாங்கிக் கொண்டு பெருகி ஓடிவரும் பெண்னண ஆற்றின் பெருவளத்திலே செந்நெல்லும், செங்கரும்பும் செழித்து …

Read More

63 நாயன்மார்கள் (திருஞான சம்பந்தர்)

 திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் சிவபெருமானை வழிவழியாகப் போற்றி வரும் சோழ நாட்டு திருதலங்களுள்  சீர்காழியும் ஒன்றாகும் . இத் தலத்திற்கு பிரமபுரம், வேணுபுரம், சீர்காழி, வெங்குரு, தோணிபுரம், பூந்தராம், சிரபுரம், புறவம், சண்பை, காழி, கொச்சைவயம், கழுமலம் என்ற மற்ற பெயர்களும்  உண்டு. நிலவளமும், …

Read More