சித்தர் பாடல்கள் ..

சித்தர் பாடல்கள் ..             ஞானச் சித்தர்   குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள் .   இறைவனை அடைய நற்றவம் இயற்ற வேண்டும் என்பதை தெளிவு பட கூறுகிறார் குணங்குடியார் . நிறைய பாடல்களை பதிவிட …

Read More

சித்தர்கள்

சித்தர் என்பவர் யார் ?             மகான் ஸ்ரீ பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி !! கடவுளை புறத்தில் கண்டு பூசை செய்பவர்கள் பக்தர்கள் , கடவுளை அகத்தில் கண்டு தெளிந்தவர்கள் சித்தர்கள் . சித் …

Read More

அட்ட வீரட்டானம் …..      திருப்பறியலூர்                                                  …

Read More

அட்ட வீரட்டானம் ……….                                          திருக்கோவிலூர்       அந்தகாசுர வதம் கருத்துறை அந்தகன் தன்போல் அசுரன்வரத்தின் …

Read More

ஊருஞ் சதமல்ல உற்றார் சதமல்ல உற்றுப்பெற்றபேருஞ் சதமல்ல பெண்டிர் சதமல்ல பிள்ளைகளுஞ்சீருஞ் சதமல்ல செல்வஞ் சதமல்ல தேசத்திலேயாருஞ் சதமல்ல நின்றாள் சதங்கச்சி ஏகம்பனே.             குருநாதர் ஐயா ஸ்ரீபட்டினத்தார் திருவடிகள்           …

Read More

மணிவாசக பெருமான் அருளிச் செய்த                   திருவாசகத்தில் இருந்து ………………       கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந் தாண்டுகொண்டவிடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல் வேங்கையின்தோல்உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங் கைக்கரசேசடையவ …

Read More

மகான் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண பரம ஹம்சரின் ஆன்மீக விளக்கம்                     ஒரு சமயம் பக்தர் ஒருவர் கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார் .          …

Read More

எங்கும் நிறைந்த என் அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள்  சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள்..! Adaikkalam Kaththan – அடைக்கலம் காத்தான்Adaivarkkamudhan – அடைவார்க்கமுதன்Adaivorkkiniyan – அடைவோர்க்கினியன்Adalarasan – ஆடலரசன்Adalazagan – ஆடலழகன்Adalerran – அடலேற்றன்Adalvallan – ஆடல்வல்லான்Adalvidaippagan – அடல்விடைப்பாகன்Adalvidaiyan …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள்……….                                                        …

Read More

நாம் அறிய வேண்டியவை ……          சித்தர் பாடல்களில் இருந்து …..                       சிவவாக்கியர் இயற்றிய               …

Read More