தியான ஸ்லோகங்கள்

விநாயகர்குணாதீத மாத்யம் சிதானந்தரூபம் சிதாபாஸகம் ஸர்வகம் ஞானகம்யம் |முனித்யேய மாகாசரூபம் பரேசம் பரப்ரம்மரூபம் கணேசம் பஜேம || திகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்சகட சக்கரத் தாமரை நாயகன்அகட சக்கர வின்மணி யாவுரைவிகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவாம் ஸுப்ரமண்யர்ஷட்வக்த்ரம் சிகிவாகனம் த்ரிணயனம் சித்ராம்பராலங்க்ருதம்சக்திம் …

Read More

தாயுமானவர் பாடல்கள் 4

பாயப்புலிபாயப் புலிமுனம் மான்கன்றைக் காட்டும் படிஅகிலமாயைப் பெரும்படைக்கேஇலக் காவெனை வைத்தனையோநீயெப் படிவகுத் தாலுநன் றேநின் பெருங்கருணைதாயொத் தடியர்க் கருள்சச்சி தானந்த தற்பரமே. 1.தற்பர மாஞ்சிற் பரமாகி மன்றந் தனில்நடித்துநிற்பர்அம் போருகன் மால்பணி நீதரென் நெஞ்சகமாங்கற்பரந் தாங்குக் கரைந்திட வானொத்த காட்சிநல்கும்பொற்பர மாயென் …

Read More

எட்டு சித்திகள்

எட்டு சித்திகள் 1. அனிமா – அடுத்தவர் கண்களுக்கு தெரியாமல் இருப்பது 2. மகிமா – ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தெரிவது 3. லகிமா – உடலை லேசாக ஆக்கி கொள்ளுதல் 4. ஹரிமா – உடலை கனமாக்கி கொள்ளுதல் …

Read More