திருமாணிக்க வாசக பெருமான் அருளிய              திருவாசகத் தேனிலிருந்து ……..                  மெய்யான பக்தியே முக்திக்கு வித்து . மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த் துன்விரை யார்கழற்கென்கைதான் …

Read More

கண்ணப்ப நாயனார் வரலாறு           உடுப்பூர் என்பது பூம்பொழில்களும், புத்தம் புது மலர்ச்சோலைகளும் சூழ்ந்த மலைவள மிக்கப் பொத்தப்பி நாட்டிலுள்ள சிற்றூர். இத்தலத்தைச் சுற்றி ஓங்கி உயர்ந்த மலைகள் சூழ்ந்திருந்தன. யானைத் தந்தங்களை வேலியாகக் கொண்டதும், பெரிய …

Read More

திருமூலர் அருளிய                               திருமந்திரத்தில் இருந்து …….                        …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் ………                                           சிவமயம்           …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் …                                            சிவமயம்           …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் …………… அடைக்கலக் கண்ணிகள்  அம்பலத்திலாடும் ஆண்டவனே உனக்கு அடைக்கலம் ஆடிய பொற்பாதமே ஆண்டு கொள்வாய் உனக்கு அடைக்கலம் இன்னல் தீர்ப்பவனே எங்கள் ஆலவாயனே உனக்கு அடைக்கலம் ஈசனே எந்தையே எம் சிந்தையில் உறைவாய் உனக்கு அடைக்கலம் உலகம்மை நாயகனே உமையொரு பாகனே உனக்கு …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்கள் ………………                                               சிவமயம்         …

Read More

சதுரகிரி யாத்திரை அனுபவங்கள் .. ……………….. சதுரகிரி மலைக்கு அடியேன் அடிக்கடி செல்வதுண்டு . அங்கு அடியேனுக்கு நேர்ந்த மறக்க முடியாத அனுபவங்களை நாளை முதல் அன்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் .            ஒவ்வொரு முறையும் தனித்தனி அனுபவங்கள் மிகவும் வித்தியாசமான …

Read More

அடியேன் எழுதிய பாடல்களில் இருந்து ……                                                    …

Read More

சித்தர் சிவவாக்கியர் பாடல்களில் இருந்து சில பாடல்கள் ……. நமசிவாய அஞ்செழுத்தும் நல்குமேல் நிலைகளும் நமசிவாய அஞ்சிலஞ்சும் புராணமான மாயையும்நமசிவாய அஞ்செழுத்து நம்முளே இருக்கவேநமசிவாய உண்மையை நன்குரைசெய் நாதனே.நமசிவாய என்ற நாமத்தை எந்நேரமும் மனதில் தியானித்து நம்முள்ளே இருக்க வைத்தால் மாயை எனபடுவது அஞ்சி …

Read More