அட்ட வீரட்டானம் …..

                                       திருவிற்குடி 

 

சலந்தரனை வதம் செய்தது 

 
எங்கும் கலந்தும் என் உள்ளத்து எழுகின்ற
அங்க முதல்வன் அருமறை ஓதிபால்
பொங்கும் சலந்தரன் போர் செய்ய நீர்மையின்
அங்கு விரல் குறித்து ஆழி செய்தானே.

                                              –    திருமூலர் திருமந்திரம் 


எல்லா இடங்களிலும் அனைத்து உயிரினங்களிலும் கலந்து இருக்கின்ற ஈசன் எம் உள்ளத்திலும் எழுந்தருளி இருக்கின்றான் . அறுசமயங்களாகிய அங்கத்தில் முதலானவன் , நான் மறைகளை ஓதி அருள்செய்தவனாவான் அவனின் பெருமைகளை உணராது வஞ்சனையே உருவான சலந்தரன் சிவபெருமானிடத்து போருக்கு வந்தான் . சலந்தரனை அழிப்பதற்கு ஈசன் திருவடியால் ஆழிப் படையை ( சக்கராயுதம் ) அமைத்து  சலந்தரன் தலையை அவ்வாழி கொண்டு துண்டித்து அழித்தான் . 

 
 
                          சிவமேஜெயம் – திருவடி முத்துகிருஷ்ணன் 
 
 
         சிவத்தை போற்றுவோம் !! சித்தர்களை போற்றுவோம் !!
 
 
              
http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →