63 நாயன்மார்களும் அவர்களின் பூசை தினமும்

63 நாயன்மார்களும் அவர்களின் பூசை தினமும் 

சிவபெருமானை போற்றுவதே தம் வாழ்க்கையாக கொண்டு வாழ்ந்து உயர்ந்த நாயன்மார்கள் பெயர்கள் .


 1. அதிபத்தர் நாயனார்    – ஆவணி ஆயில்யம்
2. அப்பூதியடிகள்             – தை சதயம்
3. அமர்நீதி நாயனார்      – ஆனி பூரம்
4. அரிவாட்டாயர்            – தை திருவாதிரை
5. ஆனாய நாயனார்       – கார்த்திகை ஹஸ்தம்
6. இசை ஞானியார்         – சித்திரை  சித்திரை
7. 
மெய்ப்பொருள் நாயனார் – கார்த்திகை உத்திரம் 
8. இயற்பகையார்           – மார்கழி உத்திரம்
9.  இளையான்குடி மாறார் – ஆவணி மகம்
10. உருத்திர பசுபதியார் – புரட்டாசி அசுவினி
11. எறிபத்த நாயனார்    – மாசி ஹஸ்தம்
12. ஏயர்கோன் கலிகாமர்  – ஆனி ரேவதி
13. ஏனாதிநாத நாயனார் –  புரட்டாசி உத்திராடம்
14. ஐயடிகள் காடவர்கோன் – ஐப்பசி மூலம்
15. கணநாதர் நாயனார்    – பங்குனி திருவாதிரை
16. கணம்புல்லர் நாயனார் – கார்த்திகை கார்த்திகை
17. கண்ணப்ப நாயனார் – தை மிருகசீரிஷம்
18. கலிய நாயனார்    – ஆடி கேட்டை
19. கழறிற்றறிவார்     – ஆடி சுவாதி 


20. காரி நாயனார்          – மாசி பூராடம் 

21. காரைக்கால் அம்மையார் – பங்குனி சுவாதி 

22. கழற்சிங்கர்  நாயனார் – வைகாசி பரணி 

23.குலச்சிறையார்     – ஆவணி அனுஷம் 

24. கூற்றுவர் நாயனார்  – ஆடி திருவாதிரை 

25. கலிக்கம்ப நாயனார்  – தை ரேவதி 

26. குங்கிலிக்கலையனார்  – ஆவணி மூலம் 

27. சடைய நாயனார்    –   மார்கழி திருவாதிரை 

28. சிறுத்தொண்ட நாயனார் – சித்திரை பரணி 

29. கோச்செங்கட் சோழன் – மாசி சதயம் 

30. கோட்புலி நாயனார்      – ஆடி கேட்டை 

31. சக்தி நாயனார்      – ஐப்பசி பூரம் 

32. செருத்துணை நாயனார் – ஆவணி பூசம் 

33. சண்டேசுவர நாயனார் – தை உத்திரம் 

34. சோமாசிமாறர்        – வைகாசி ஆயில்யம் 

35. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் – ஆடி சுவாதி 

36. திருக்குறிப்பு தொண்ட நாயனார் – சித்திரை சுவாதி 

37. சிறப்புலி நாயனார்     – கார்த்திகை பூராடம் 

38. திருநாளைப் போவார் – புரட்டாசி ரோகினி 

39. திருஞான சம்பந்தர்  – வைகாசி மூலம் 

40. தண்டியடிகள் நாயனார் – பங்குனி சதயம் 

41. சாக்கிய நாயனார் – மார்கழி பூராடம் 

42. நமிநந்தியடிகள்    – வைகாசி பூசம் 

43. புகழ்ச்சோழ நாயனார் – ஆடி கார்த்திகை 

44. நின்றசீர் நெடுமாறர் – ஐப்பசி பரணி 

45. திருநாவுக்கரச நாயனார்  – சித்திரை சதயம் 

46. நரசிங்க முனையர்  – புரட்டாசி சதயம் 

47. திருநீலகண்ட நாயனார்  – தை விசாகம் 

48. திருமூல நாயனார்  – ஐப்பசி அசுவினி 

49. திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் – வைகாசி மூலம் 

50. திருநீலநக்க நாயனார் –  வைகாசி மூலம் 

51.  மூர்த்தி நாயனார்    – ஆடி கார்த்திகை 

52. முருக நாயனார்  – வைகாசி மூலம் 

53. முனையடுவார் நாயனார் – பங்குனி பூசம் 

54. மங்கையர்க்கரசியார் – சித்திரை ரோகினி 

55. பெருமிழலைக் குறும்பர் – ஆடி சித்திரை 

56. மானக்கஞ்சாறர்  – மார்கழி சுவாதி 

57. பூசலார் நாயனார்  – ஐப்பசி அனுஷம் 

58. நேச நாயனார்    – பங்குனி ரோகினி 

59. மூர்க்க நாயனார் – கார்த்திகை மூலம் 

60. புகழ்த்துணை நாயனார்  – ஆனி ஆயில்யம்

61. வாயிலார் நாயனார் – மார்கழி ரேவதி 

62. விறன் மீண்டநாயனார் – சித்திரை திருவாதிரை

63. இடங்கழி நாயனார்    – ஐப்பசி கார்த்திகை 
 
 
     சிவத்தொண்டு புரிந்து அவன் அடியார்களுக்கும் தொண்டு செய்த அறுபத்து மூவர் பதம் பணிந்து அவர்களோடு நாமும் நம் அப்பனை வணங்கி பெரும்  பேறு அடைவோம் .
 
 
                சிவமேஜெயம் – திருவடி முத்துகிருஷ்ணன்
 
சிவத்தை போற்றுவோம் !! சித்தர்களை போற்றுவோம் !! 
http://sivamejeyam.blogspot.com/

About சிவமேஜெயம்

View all posts by சிவமேஜெயம் →