சித்தர்கள் மூல மந்திரம்

சித்தர்கள் மூல மந்திரம் நந்தீசர் மூல மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் லம் ஸ்ரீ நந்தீச சித்த சுவாமியே போற்றி!   அகத்தியர் மூல மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஸ்ரீ அகத்திய சித்த சுவாமியே போற்றி!   திருமூலர் மூல மந்த்திரம் ஓம் …

Read More

 இராவணன் பாடிய சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் 

 இராவணன் பாடிய சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம்  சிவதாண்டவம்  சுருண்டகா டடர்சடை படர்நதி விரைந்துமே விழுந்திடும் விதம்தனில் புனித்துமே பணிந்திடும் பெருத்த பாம்பவன்கழுத் திலாரமா யிருந்திடும் உடுக்கையில் எழுந்தடம் டமாரடம் டமாரமும் எடுத்தகா லிரண்டுமம் பலத்திலாடும் தாண்டவம் இடர்ப்பொடித் தடித்துமங் கலம்தனைத் தரும்சிவன் நடம்தனில் …

Read More

சித்தர் பாடல்கள் .. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்

சித்தர் பாடல்கள் ..   சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு பாடல்கள்             சித்தர் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு இஸ்லாமிய மதத்தைச் சேர்ந்த சித்தராவார் . அவருடைய பாடல்களில் இறையை பற்றி சொல்லி இருப்பாரே தவிர மதத்தைப் பற்றி அல்ல. …

Read More

அட்டமா சித்திகள்

அட்டமா சித்திகள் …   1.அணிமா     : மிகப்பெரிய தோற்றத்தை சிறியதாக காண்பித்தல் . 2. மகிமா        : மிகச்சிறிய பொருளை பெரியதாக மாற்றுவது . 3. லகிமா       : …

Read More

சித்தர் பாடல்கள் (ராமலிங்க சுவாமிகள் ஞானம்)

ராமலிங்க சுவாமிகள் ஞானம்  பாங்கியர்க்கு அறிவுறுத்தல்  அம்பலத்தில் ஆடுகின்றார் பாங்கிமாரே – அவர்ஆட்டங்கண்டு நாட்டங்கொண்டேன் பாங்கிமாரே ஆடுகின்ற சேவடிமேற் பாங்கிமாரே – மிகஆசைகொண்டு வாடுகின்றேன் பாங்கிமாரே இன்பவடி வாய்ச்சபையிற் பாங்கிமாரே – நடமிட்டவர்மே லிட்டம்வைத்தேன் பாங்கிமாரே ஈனவுடற் கிச்சைவையேன் பாங்கிமாரே – …

Read More