108 சித்தர்களும் அவர்களின் ஜீவ சமாதிகளும்  1. திருமூலர் – சிதம்பரம்.  2. போகர் – பழனி என்கிற ஆவினன்குடி.  3. கருவூர்சித்தர் – கருவூர், திருகாளத்தி, ஆணிலையப்பர் கோவில்.  4. புலிப்பாணி – பழனி அருகில் வைகாவூர். 5. கொங்கணர் …

Read More

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

அண்ணாமலை…அண்ணாமலை….திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையின் கிளி கோபுரத்தின் வழியே உள்ளே சென்றால் மூன்றாம் பிரகாரத்தில் கல்யாண மண்டபம். மகிழ மரத்தைக் காணலாம். இம் மகிழ மரத்தின் கீழ் நின்று பார்த்தால் திருக்கோயிலின் ஒன்பது கோபுரங்களையும் ஒரு சேரத் தரிசிக்கலாம். திருவண்ணாமலை திருக்கோயிலின் இரண்டாம் பிரகாரத்தை …

Read More